WE ARE COMMITTED TO COURTESY AND EXCELLENCE IN SERVICE DELIVERY
Any service/good rendered that does not conform to the above standards, or any officer who does not live up to commitment to courtesy and excellence in Service Delivery should be reported to:
Chief Executive Officer
Kenya Academy of Sports
P.O.Box 9056-00200
Tel. +254 (0) 2211460
Email: info@kas.or.ke
Website: www.kas.or.ke
The Commission Secretary/Chief Executive Officer,
Commission on Administrative Justice
2nd Floor, West End Towers, Waiyaki Way, Nairobi.
P.O. Box 20414-00200 Nairobi
Tel : +254 (0)20 2270000/2303000
Email : feedback@ombudsman.go.ke

HUDUMA BORA NI HAKI YAKO

TUMEJITOLEA KWA ADABU NA UBORA KATIKA UTOAJI HUDUMA

Huduma/bidhaa yoyote inayotolewa ambayo haiambatani na viwango vilivyo hapo juu, au afisa yeyote ambaye hafikii ahadi ya uungwana na ubora katika Utoaji Huduma anapaswa kuripotiwa kwa:

HUDUMA BORA NI HAKI YAKO

Mkurugenzi Mkuu
Shirika la Kitaifa Kenya Sports Academy
S.L.P 9056 – 00200
Simu: +254 (0) 2211460
Barua pepe: info@kas.or.ke
Tovuti: www.kas.or.ke
Katibu wa Tume/Afisa Mkuu Mtendaji
Tume ya Haki ya Utawala
Ghorofa ya 2, West End Towers, Waiyaki Way, Nairobi.
P.O. Box 20414-00200 Nairobi
Simu : +254 (0)20 2270000/2303000
Barua pepe : feedback@ombudsman.go.ke